Traditionell Kinesisk Medicin (TCM)

TRADITIONELL KINESISK MEDICIN(TCM)


TCM är ett samlingsnamn för olika medicinska inriktningar och behandlingsmetoder

såsom Akupressur, Akupunktur, TuiNa - kinesisk masssage, Kinesisk Örtmedicin,

Koppning, Moxa och Qigong - miljövänliga naturmetoder utan risk för allvarliga

biverkningar.


Den kinesiska medicinen har under flera tusentals år samlat kunskap om människan

och hennes processer genom iakttagelser och användandet av "intuitiv" kunskap.

Detta har givit kunskaper och redskap för att behandla sjukdomar och problem innan

de nått slutfasen.


TCM är en effektiv, säker och naturlig form av sjukvård utan biverkningar. Den är

holistisk och genomsyras av helhetstanken att kropp, själ och ande binds samman

i ett energisystem och påverkar varandra. Alla processer och funktioner i människan

sker i ett dynamiskt samspel och strävar efter att upprätthålla en inre balans.


Skolmedicinen har svårt att acceptera denna kunskap, för att den inte bygger på

mätbara förändringar i vävnader etc. utan på kvalitativa förändringar i t.ex. pulsen,

tungan och ansiktets färg, smärtans natur, avföringens utseende osv.
Den fundamentala skillnaden mellan kinesisk och västerländsk medicin är:


Västerländsk medicin bygger på att identifiera och angripa en sjukdom/patogen för att sedan eliminera den.


Medan kinesisk medicin:


Analyserar förändring av kroppen. Förändringen framkallar obalans i kroppen som indikeras genom signaler. Karaktärer av olika signaler kallas för symptom, och för att bota symptomen måste balansen i kroppen återskapas.


HOLISTISKT SYNSÄTT

Den kinesiska medicinen har ett holistiskts synsätt - man ser till hela människan dvs. livsstil, matvanor, psykiskt tillstånd, tidigare sjukdomar osv.

Detta gör att varje individ har en egen symtombild och behöver behandlas på ett individuellt sätt. En och samma symtom kan ha olika orsaker och kräva olika behandling hos olika personer.


Med TCM kan man behandla såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd och både känslomässiga och fysiska obalanser.


DIAGNOSMETODER

Det är viktigt att se hela människan, se rörelsemönster, iaktta ansiktsfärg och hudens lyster samt intervjua personen, för att få en så bra bild av sjukdomstillståndet som möjligt. Att  observera tungans färg, storlek och beläggning, samt andningen ger ytterligare information som är nödvändig för att ställa en korrekt diagnos. Observation av personen säger oss inte bara hur ansiktet ser ut utan också hur patienten mår rent allmänt.

Uppträdandet, kroppsspråket och kroppshållning ger oss en bild av hur allmäntillståndet är. Att observera innebär också att se hur personen rör sig, ansiktsmimik mm. Andningen hur den låter, olika ljud beroende av om den är avspänd eller ansträngd, hastig eller långsam, ytlig eller djup, ljudlig eller ljudlös, och om ljudlig, vilka ljud. Onormal svettning, utsöndring av slem, hosta, rapningar, suckar. Personens sätt att uttrycka sig, säger oss också hur det är med shen. Shen uttrycker sig framförallt genom ögonen men via ansiktet har vi också information från ansiktsfärgen och anletsdragen att värdera.


De fyra diagnosmetoderna inom kinesisk medicin: att observera, lukta/lyssna, fråga och palpera, samlar in information via våra sinnen, som sedan kan tolkas utifrån de mönster för patologi, som vuxit fram under flera tusen års klinisk erfarenhet. Eftersom dessa mönster inte bygger på konkreta förändringar i vävnader etc. kan man ställa diagnoser och utföra behandlingar av många problem, som ej kan behandlas av skolmedicinen.


EXEMPEL PÅ SYMTOM SOM KAN BEHANDLAS:


- Stress, utbrändhet och sömnsvårigheter

- Ortopediska problem

- Kvinnobesvär: PMS, olika mensbesvär och klimakteriebesvär

- Luftvägsbesvär: hosta och astma

- Huvudvärk och migrän

- Hudbesvär: eksem, psoriasis, torr hud och acne

- Cirkulationsbesvär

- Matsmältningsbesvär: dålig matsmältning, förstoppning, diarre´, gaser och uppsvälld mage


TCM är en effektiv, säker och naturlig form av sjukvård utan biverkningar. Den är holistisk och genomsyras av helhetstanken att kropp, själ och ande binds samman i ett energisystem och påverkar varandra. Alla processer och funktioner i människan sker i ett dynamiskt samspel och strävar efter att återskapa och upprätthålla varje persons unika inre balans. Och trots sin "uråldrighet" är den en mycket aktuell form av medicin.
ELD Hjärtat

TRÄ Levern

JORD Mjälte

VATTEN Njurar

METALL Lungor

De fem elementen